793/1995

Utfärdat i Helsingfors den 18 maj 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för hyresbostäder

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet

ändrat 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1 mom. samt 18 § 1 mom. i sitt beslut av den 17 mars 1994 om allmänna villkor för räntestödslån för hyresbostäder (207/94), av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder i statsrådets beslut av den 15 september 1994 (821/94), som följer:

4 §
Betalning av räntegottgörelse och låneåret

Räntegottgörelse betalas enligt 5-7 §§ på basis av låneåren som en viss procentandel av den ränta som uppbärs för räntestödslånet. Räntan beräknas enligt det kapital som återstår av räntestödslånet. Räntegottgörelsen är dock högst så stor att den årliga ränta som låntagaren skall betala är minst 2,75 procent av kapitalet.

För en obetald amortering som har förfallit till betalning utbetalas ingen räntegottgörelse för tiden efter förfallodagen. Om räntegottgörelse inte betalas för ett räntestödslån, är låntagaren skyldig att för lånet betala en ränta som bestäms enligt 5 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån.


5 §
Räntegottgörelse för byggande

I fråga om räntestödslån för byggande av hyresbostad (långfristigt räntestödslån för byggande) betalas räntegottgörelse, om inte annat följer av 2 mom., som följer:

Låneår Räntegottgörelse % av räntan
1- 5 67,5
6-10 57,5
11-18 42,5

18 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 24 mars 1994 och tillämpas på räntestödslån som har godkänts och godkänns under tiden 1.1.1994- 31.12.1996.Detta beslut träder i kraft den 25 maj1995.

Beslutets 4 § tillämpas även på räntestödslån som godkänts innan beslutet träder i kraft. Beslutets 5 § 1 mom. tillämpas på räntestödslån som har godkänts eller godkänns den 1 januari 1995 eller därefter. Den minimiränta som skall betalas av låntagaren samt räntegottgörelsen betalas dock i enlighet med tidigare gällande 4 § och 5 § 1 mom. för tiden innan detta beslut träder i kraft.

På räntestödslån som godkänts före den 1 januari 1995 tillämpas fortfarande 5 § 1 mom., sådant det lyder när detta beslut träderi kraft.

Helsingfors den 18 maj 1995

Minister
Sinikka Mönkäre

Direktör
Hannu Junkkari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.