787/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Lag om upphävande av lagen om vägning av slaktkroppar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 9 december 1966 om vägning av slaktkroppar (627/66) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 363/94
JsUB 42/94

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.