785/1995

Utfärdat i Helsingfors den 16 maj 1995

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ikraftträdande av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om mätinstrument

Handels- och industriministeriet har

upphävt i sitt beslut av den 25 april 1994 om ikraftträdande av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om mätinstrument (302/94) 1 § 3 punkten samt

ändrat 1 § 1 punkten och 3 § som följer:

1 §

1) rådets direktiv 71/318/EEG av den 26juli 1971 om tillnärmning av medlemssta-ternas lagstiftning om gasvolymmätare;tilläggen (74/331/EEG), (78/365/EEG) och (82/623/EEG),


3 §

Översättningar av de direktiv som nämns i detta beslut kan fås från tekniska kontrollcentralen.


Detta beslut träder i kraft den 31 maj 1995.

Anordningar som godkänts enligt 1 § 3 punkten handels- och industriministeriets beslut (302/94) får marknadsföras och tas i bruk till den 30 juni 2004.

Helsingfors den 16 maj 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.