779/1995

Utfärdat i Helsingfors den 11 maj 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om salmonellakontroll av slakterier och styckningsanläggningar 1) 8/EEO/95 9.5.1995 15.5.1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslutet:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM VLAb om bekämpning av salmonellos hos nötkreatur och svin 2) 23/EEO/95 9.5.1995 15.5.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Rådets direktiv 64/433/EEG; ändr. 91/497/EEG, EGT Nr L 268, 24.9.1991, s. 69,
rådets direktiv 71/118/EEG; EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23,
kommissionens beslut 94/968/EEG; EGT Nr L 371, 31.12.1994, s. 36
2) Kommissionens beslut 94/968/EEG; EGT Nr L 371, 31.12.1994, s. 36

Helsingfors den 11 maj 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.