772/1995

Given i Helsingfors den 12 maj 1995

Förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan

På föredragning av försvarsministern

ändras 10 § 1 mom. 4 punkten förordningen den 20 juli 1992 om försvarshögskolan (668/92), samt

fogas till förordningen en ny 29 a § som följer:

10 §

Som studerande vid avdelningen kan antas en sökande som


4) är högst 25 år, i fråga om dem som skall utbildas till flygare dock högst 23 år, samt


29 a §

Försvarshögskolan kan, enligt grunder som fastställs av huvudstaben, som generalstabsofficersexamen godkänna en utomlands avlagd motsvarande examen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 12 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.