762/1995

Utfärdat i Helsingfors den 8 maj 1995

Undervisningsministeriets beslut om ändring av 2 § i beslutet om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har till 2 § i sitt beslut av den 18 januari 1995 om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (51/95) fogat ett nytt 5 mom. som följer:

2 §
Fasta avgifter

Den avgift som uppbärs för kontrollbedömning är 300 mark. Ett kvitto över att avgiften har betalts skall uppvisas i samband med ansökan. Avgiften återbetalas till den betalande om den nya bedömningen leder till en höjning av vitsordet.


Detta beslut träder i kraft den 10 maj 1995.

Helsingfors den 8 maj 1995

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.