759/1995

Utfärdat i Helsingfors den 3 maj 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
1) JSMb om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde 34/95 26.4.1995 3.5.1995
2) JSMb om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem 35/95 26.4.1995 3.5.1995
3) JSMb om marknadsföring av sättlök 36/95 26.4.1995 3.5.1995
4) JSMb om ändring av beslutet om kraven på växtskydd vid marknadsföring och import av växtprodukter 37/95 26.4.1995 26.4.1995

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tnf (90) 134 211.

Helsingfors den 3 maj 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Biträdande avdelningschef
Olli Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.