753/1995

Utfärdat i Helsingfors den 26 april 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ersättning för import- och exportkontroller samt för inspektioner eller åtgärder i samband med program för hälsokontroll av djur 22/VLA/95 21.4.1995 1.5.1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder ikraft
JSM VLAb om övervakning av salmonella hos broiler och kalkon*),**) 19/VLA/95 20.4.1995 1.5.1995
JSM VLAb om övervakning av salmonella i förädlings- och avelshönserier*),**) 20/VLA/95 20.4.1995 1.5.1995
JSM VLAb om övervakning av salmonella i värphönseriet**) 21/VLA/95 20.4.1995 1.5.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

*) Rådets direktiv 92/117/EEG; EGT Nr L 62, 15.3.1993, s. 38
**) Kommissionens beslut 94/968/EEG; EGT Nr L 371, 31.12.1994, s. 36

Helsingfors den 26 april 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.