751/1995

Utfärdat i Helsingfors den 27 april 1995

Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om handläggning av ärenden angående styrning av investeringar i finanspolitiska ministerutskottet

Statsrådet har med stöd av 48 a § 2 mom. 3 punkten i reglementet för statsrådet, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 21 oktober 1977 (742/77), vid föredragning från statsrådets kansli beslutat:

1 §

Härmed upphävs statsrådets beslut av den 21 oktober 1977 om handläggning av ärenden angående styrning av investeringar i finanspolitiska ministerutskottet (755/77).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 27 april 1995

Statsministerns ställföreträdare, Minister
Sauli Niinistö

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Heikki Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.