744/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 6 kap. lagen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för 6 kap. lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff, sådan den lyder i lag av den 21 juli 1977 (595/77), samt

fogas till 6 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 21 juli 1977, ett nytt 3 mom. som följer:

6 kap.

Om böter, förvandlingsstraff för böter och samfundsbot

1 §

Vid verkställighet av samfundsbot iakttas i tillämpliga delar de stadganden och bestämmelser som gäller verkställighet av böter. Förvandlingsstraff bestäms dock inte för samfunds-bot.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 95/93
LaUB 23/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.