741/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 61 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 61 § 3 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådan den lyder i lag av den 16 december 1994 (1226/94), som följer:

61 §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.