734/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 23 § statistiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 § statistiklagen av den 21 januari 1994 (62/94) som följer:

23 §
Brott mot statistiksekretess

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 18 och 22 §§ döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

Den som bryter mot föreskrifter som nämns i 18 § skall för statistiksekretessförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.