722/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 2 § hovrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/94) som följer:

2 §
Hovrättens uppgifter

Hovrätten behandlar som första rättsinstans mål som gäller landsförräderibrott och högförräderibrott samt tjänsteåtal som hör till dess behörighet. Dessutom behandlar hovrätten övriga mål och ärenden som enligt särskilda stadganden skall avgöras av den.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.