720/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 39 och 41 §§ lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 39 § 1 mom. och 41 § 1 mom. lagen den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/91) som följer:

39 §

Den som uppsåtligen gör intrång i den ensamrätt som en nyttighetsmodell medför skall, om inte gärningen skall bestraffas som ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § strafflagen, för nyttighetsmodellförseelse dömas till böter.


41 §

Har en registrering av nyttighetsmodell förklarats ogiltig genom ett laga kraft vunnet beslut, kan straff, ersättning eller annan påföljd enligt 49 kap. 2 § strafflagen eller 36-39 §§ i denna lag inte dömas ut.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
StoUB 10/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.