708/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 18 § lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § lagen den 28 februari 1975 om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/75) som följer:

18 §

Den som lämnar ett fordon så att det kan flyttas med stöd av 2 § 3 punkten skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för lämnande av fordon i miljön dömas till böter.

Om straff för miljöförstöring som begåtts i strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.