705/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 17 § marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 1 och 2 mom. marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81) som följer:

17 §
Straffstadgande

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller med stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet utan ett tillstånd som avses i denna lag eller i strid med tillståndet börjar ta substanser, försummar sina skyldigheter enligt tillståndet eller annars tar substanser i strid med denna lag, skall för marktäktsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.