698/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 15 § havsskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § havsskyddslagen av den 29 december 1994 (1415/94) som följer:

15 §
Straffstadganden

Om straff för miljöförstöring i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

Mål som gäller brott mot denna lag skall väckas vid Helsingfors tingsrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.