691/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 14 a § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 a § lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 februari 1995 (206/95) som följer:

14 a §
Straffstadganden

Om straff för diskriminering i arbetslivet stadgas i 47 kap. 3 § strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 § 4 mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.

Den som bryter mot förbudet i 14 § vid annonsering av utbildningsplatser skall för diskriminerande annonsering dömas till böter. Allmän åklagare får väcka åtal för diskriminerande annonsering endast på anmälan av jämställdhetsombudsmannen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.