690/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 21 § lagen om arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § lagen den 26 november 1993 om arbetskraftsservice (1005/93) som följer:

21 §
Straffstadganden

Om straff för arbetsförmedling som förbjuds i 16 § stadgas i 47 kap. 6 § 1 mom. strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 20 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.