660/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om upphävande av 6 § lagen angående radioanläggningar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 6 § lagen den 17 januari 1927 angående radioanläggningar (8/27), sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 augusti 1990 (813/90).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.