658/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 26 a § telelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 a § 2 mom. telelagen av den 20 februari 1987 (183/87), sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1992 (676/92), som följer:

26 a §
Brott mot stadgandena om televerksamhet

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 29 § 1 och 6 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.