650/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 101 b § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 101 b § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1981 (1007/81), som följer:

101 b §

Om någon annan än den som avses i 101 a § bryter mot tystnadsplikten i 100 d §, skall han dömas enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.