647/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1990 om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/90) 18 § och

ändras 17 § 2 mom. som följer:

17 §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 1 mom. döms enligt 40 kap. 5 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.