Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

587/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 37 § tryckfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 37 § 3 mom. tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919, sådant det lyder i lag av den 31 juli 1930 (272/30), som följer:

37 §

Innefattar en periodisk tryckskrifts innehåll ett brott som nämns i 12 kap. eller 16 kap. 8 § strafflagen, kan domstolen dra in tryckskriften för en tid av högst ett år.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.