584/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 27 § lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 27 § 3 mom. lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/40), sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 mars 1983 (323/83), som följer:

27 §

Denna lags 14-22 §§ tillämpas inte på brott för vilka stadgas straff i 11-13 kap. strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.