583/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 2 kap. 11 a § lagen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 11 a § lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff, sådant detta lagrum lyder i lag av den 19 juli 1974 (612/74), som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om fängelsestraff och om förvandlingsstraff för böter

11 a §

En fånge som avtjänar straff för brott som avses i 12 och 13 kap. strafflagen (politisk fånge) har samma rätt att utanför anstalten anskaffa kost som en rannsakningsfånge. En politisk fånge är inte skyldig att delta i arbete och inte heller i undervisning eller rådgivning inom anstalten. I mån av möjlighet skall fången likväl beredas tillfälle till sådant deltagande.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.