582/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 1 kap. 9 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 9 § 1 mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87), sådan det lyder i lag av den 27 april 1990 (361/90), som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

9 §
Häktningsberättigad myndighet

Om häktning beslutar den domstol som är behörig att handlägga åtal i saken. Innan handläggningen inleds får beslut om häktning meddelas även av den allmänna underrätten på den ort där gripandet skett eller där den anhållne förvaras eller i brådskande fall av den allmänna underrätten på någon annan ort enligt vad justitieministeriet närmare bestämmer, dock inte i ärenden som gäller landsförräderibrott eller högförräderibrott.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.