563/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 5 § lagen om fornminnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. lagen den 17 juni 1963 om fornminnen (295/63), som följer:

5 §

Har en fast fornlämning jämte skyddsområde fastställts vid en fastighetsförrättning eller inlösts, skall därvid fastställda gränser gälla.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.