505/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av 17 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § tullagen av den 29 december 1994 (1466/94) som följer:

17 §

Vad 27 § 1 och 2 mom. polislagen (493/95) stadgar om en polismans rätt att bruka maktmedel i vissa situationer skall på motsvarande sätt tillämpas på tullman. Beträffande den som på begäran eller med samtycke av en tullman bistår denne i ett tjänsteuppdrag gäller 46 § polislagen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.