499/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av 3 § lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 17 juni 1977 om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik (472/77) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §

Förare har i de fall som avses i 2 mom. rätt att få handräckning av polisen.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94
FvUB 20/94

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.