497/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av 7 kap. 1 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 kap. 1 § 2 mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87) som följer:

7 kap.

Särskilda stadganden

1 §
Vissa tjänstemäns rätt att använda tvångsmedel

När inrikesministeriet med stöd av 8 § 2 mom. polislagen (493/95) ger en viss tjänsteman befogenhet att göra förundersökning, får ministeriet samtidigt ge honom rätt att i den omfattning som bestäms i förordnandet använda tvångsmedel enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.