486/1995

Given i Helsingfors den 31 mars 1995

Förordning om ikraftträdande av den reviderade europeiska konventionen om skydd för det arkeologiska arvet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Valetta den 16 januari 1992 ingångna reviderade europeiska konventionen om skydd för det arkeologiska arvet, vilken republikens president godkänt den 19 augusti 1994 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreteram re den 15 september 1994, träder i kraft den 25 maj 1995 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 26/95)

Helsingfors den 31 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Paavo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.