478/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 mars 1995

Handels- och industriministeriets beslut om de nationella mätnormaler som skall upprätthållas

Handels- och industriministeriet har med stöd av 5 § 2 mom. lagen den 10 december 1993 om måttenheter och mätnormalsystem (1156/93) beslutat:

1 §

För följande grundenheter och andra måttenheter som definierats med stöd av dem skall upprätthållas nationella mätnormaler:

1) meter för längd,

2) kilogram för massa,

3) sekund för tid,

4) ampere för elektrisk ström,

5) kelvin för termodynamisk temperatur,

6) kandela för ljusstyrka,

7) radian för plan vinkel,

8) m3/s för volymström,

9) pascal för tryck,

10) newton för kraft,

11) joule för energi och

12) watt för effekt.

Dessutom skall en nationell mätnormal upprätthållas för den tyngdacceleration som orsakas av jordens dragningskraft.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 28 mars 1995

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.