464/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om försäkringsmatematiker vid försäkringsbolag

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

stadgas med stöd av 18 kap. 8 § 1 mom. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95).

1 §

Försäkringsmatematikern vid ett försäkringsbolag skall se till att de försäkringsmatematiska metoder som bolaget tillämpar är adekvata samt att sättet att bestämma bolagets premier och ansvarsskuld samt beloppet av dem uppfyller de krav som uppställs i lagen om försäkringsbolag (1062/79) och i lagar om lagstadgade försäkringar samt i förordningen om försäkringsbolag (1064/79) och i de föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet meddelat med stöd av dessa lagar.

Försäkringsmatematikern skall dessutom för bolagets styrelse göra en utredning om de krav som ansvarsskuldens natur ställer på bolagets placeringsverksamhet.

2 §

Försäkringsmatematikern vid ett försäkringsbolag har rätt att av bolaget få alla de utredningar och uppgifter som han behöver för att sköta sina uppgifter enligt 1 §.

3 §

Om en forsäkringsmatematiker upptäcker brister i ärenden som nämns i 1 § skall han hos bolagets styrelse framställa om att saken skall rättas till. En forsäkringsmatematiker har rätt att få uppgifter om vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning hans framställning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995.

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.