445/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av 1 § statstjänstemannaförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

fogas till 1 § i statstjänstemannaförordningen den 14 november 1994 (971/94), sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 24 februari 1995 (237/95), en ny 3 a punkt som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen (750/94) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är


3 a) tjänsten som direktör för elmarknadscentralen;Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.