441/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om andring av 12 och 14 a §§ förordningen om sameområdets yrkesutbildningscentral

På föredragning av undervisningsministern

ändras 12 § 2 mom. och 14 a § 3 mom. förordningen den 21 april 1978 om sameområdets yrkesutbildningscentral (302/78),

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 17 juni 1988 (589/88), som följer:

12 §

Vid utbildningscentralen kan också finnas timlärare och andra tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid samt personal i arbetsavtalsförhållande.

14 a §

En tjänsteman utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid av den som beviljar tjänstledighet för motsvarande tjänst. Utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid som lärare verkställs dock för längre tid än tre månader av direktionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.