439/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av 21 § förordningen om Steiner-skola

På föredragning av undervisningsministern

ändras 21 § 3 mom. förordningen den 12 augusti 1977 om Steiner-skola (625/77) som följer:

21 §

Till befattning för viss tid eller till timlärare kan för högst ett läsår i sänder utnämnas den som, fastän han inte uppfyller de behörighetsvillkor som stadgas i 1 och 2 mom., enligt lärarkollegiets bedömning har behövliga kunskaper och färdigheter samt förmåga att undervisa.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.