421/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pensionstagare (642/79) 1 §, sådan den lyder i förordning av den 3 december 1982 (887/82), samt ändras 3 § 1 mom. 4 punkten som följer:

3 §

Mottagare av bostadsbidrag, nedan bidragstagare, skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla:


4) intagning för anstaltsvård;Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.