419/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om upphävande av förordningen om vårdanstalter som avses i 42 a § folkpensionslagen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas;

1 §

Härmed upphävs förordningen den 29 december 1983 om vårdanstalter som avses i 42 a § folkpensionslagen (1129/83).

2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.