418/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av 62 a § folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 62 a § folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56), sådant det lagrum lyder i förordning av den 3 december 1982 (885/82), som följer:

62 a §

I 42 a § folkpensionslagen avsedda vårdanstalter är skyldiga att till folkpensionsanstaltens lokalbyrå göra anmälan, då pensionstagare intagits för anstaltsvård. Anmälan skall omedelbart göras i fråga om val som kan antas fortgå utan avbrott minst tre månader eller som fortgått två månader och alltjämt fortgår.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.