408/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av 14 § hovrättsförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras i hovrättsförordningen av den 18 mars 1994 (211/94) 14 § 1 mom. 1 punkten som följer:

14 §

Målen och ärendena skall behandlas i den ordning i vilken de har blivit anhängiga. Nedan nämnda mål och ärenden behandlas emellertid i brådskande ordning före andra mål och ärenden i följande ordning:

1) häktning enligt tvångsmedelslagen (450/ 87) i hovrätten samt klagan i häktningsärenden och ärenden som gäller reseförbud eller teleavlyssning eller teleövervakning.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.