388/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Förordning om ändring av handelskammarförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras i handelskammarförordningen av den 15 april 1988 (337/88) 19 § 4 mom. och

fogas till förordningen en ny 25 a §:

19 §

Revisionsnämnden avger årligen före utgången av mars en berättelse över sin verksamhet till statens revisionsnämnd, som finns i anslutning till handels- och industriministeriet.

25 a §

Revisorer, varubesiktningsmän och andra sakkunniga som godkänts av Centralhandelskammaren eller en handelskammare skall avge en försäkran inför domstol innan de inleder sin verksamhet. Om innehållet i försäkran bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.