376/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 8 b § 4 mom. och 8 g § 2 mom., sådana de lyder i lag av den 29 december 1989 (1312/89).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas om arbetsinkomsten skall fastställas eller justeras för tiden efter ikraftträdandet.

En nyetablerad företagare kan justera sin arbetsinkomst att motsvara denna lag även om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten inte har förändrats väsentligt så som avses i 8 g § 1 mom.

RP 365/94
ShUB 54/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.