374/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 2 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring, sådant detta lagrum lyder i lagar av den 10 juli 1981 och den 19 april 1985 (526/81 och 329/85), ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Denna lag gäller inte heller utövande av idrott. Olycksfallsskydd för detta skall ordnas särskilt genom försäkring enligt vad som med beaktande av olika idrottsgrenar och idrottsmännens årsinkomster närmare stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

RP 356/94
ShUB 53/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.