372/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 14 juli 1969, den 28 juli 1978, den 23 januari 1987, den 30 december 1991 och den 28 juni 1993 (469/69, 593/78, 38/87, 1711/91 och 559/93), ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., som följer:

1 §

Denna lag gäller inte heller utövande av idrott. Pensionsskydd för detta skall ordnas särskilt genom försäkring enligt vad som med beaktande av olika idrottsgrenar och idrottsmännens årsinkomster närmare stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

RP 356/94
ShUB 53/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.