368/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till språklagen av den 1 juni 1922 (148/22) en ny 17 b § som följer:

17 b §

Statliga affärsverk och sådana tjänsteproducerande bolag där staten eller en eller flera tvåspråkiga kommuner eller kommuner med olika språk har bestämmanderätt skall betjäna och informera allmänheten på finska och svenska, om det inte är obehövligt eller som helhet bedömt oskäligt för bolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 233/94
LaUB 25/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.