347/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om upphävande av 46 a § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 46 a §, sådan den lyder i lag av den 29 december 1994 (1486/94).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

LM 113 och 114/94
StaUB 102/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.