336/1995

Utfärdat i Helsingfors den 10 mars 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
1) JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets kötthygienbeslut 6/EEO/95 28.2.1995 15.3.1995
2) JSMb om hygienkrav på äggprodukter och framställning av dem (Äggproduktbeslut) 11/EEO/95 9.3.1995 15.3.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Rådets direktiv 64/433/EEG, ändrat 91/497/EEG, EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69
2) Rådets direktiv 89/437/EEG; EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 87
Rådets direktiv 91/684/EEG; EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 38

Helsingfors den 10 mars 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.