324/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 12 a § trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 a § 1 mom. trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59), sådant det lyder i lag av den 21 december 1984 (941/84), som följer:

12 a §

Fördröjs utbetalningen av sådan ersättning eller sådant skadestånd för personskada som avses i denna lag, skall försäkringsbolaget betala den fördröjda ersättningen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Skyldigheten att betala ersättningen förhöjd gäller likväl inte prestationer, grundade på samordning eller regressrätt, mellan försäkrings- eller pensionsanstalter som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas inte på ett ärende som har anhängiggjorts vid ett försäkringsbolag innan lagen trätt i kraft. Stadgandena om förhöjning av ersättningen tillämpas dock på en sådan ersättningsrat som skall betalas för personskada och som förfaller till betalning den dag då denna lag träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.