298/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 33 § avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § 2 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) som följer:

33 §
Betalning och återbäring av kommunal avfallsavgift

Avfallsavgiften skall, oberoende av ändringssökande, betalas inom den tid som anges på debetsedeln eller på den nya debetsedel som utfärdats med anledning av en anmärkning. Betalas inte avgiften inom utsatt tid, skall på det förfallna beloppet erläggas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från förfallodagen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På avgifter som har fördröjts när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.